| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Vesna Janko 7 years, 10 months ago

Zamislite putovanje Transsibirskom željeznicom!

 

 

Zadatak

 • Podijelite se u skupine, a u svakoj neka je 4 - 6 učenika.
 • Igrat ćete igru uloga. Vi ste putnici kupea vagona Transsibirske željeznice.
 • Podijelite uloge:
  • znatiželjni turisti iz Hrvatske
  • geograf Viktor Ivanovič, Rus
  • prirodoslovkinja Ana Nikolajevna, Ruskinja
  • ekonomistica Irina Pavlovna, Ruskinja
  • ...ili izmislite imena
 • Pogledajte video isječak
 • Istražite pomoću dodatne literature i videa
  • osnovne geografske informacije o Ruskoj Federaciji 
  • prošlost i sadašnjost Transsibirske željeznice 
  • kulturu i povijest Ruske Federacije
  • prirodno - geografska obilježja Ruske Federacije (reljef, klima, biljne zajednice, rijeke i jezera)
  • drušveno - gospodarska obilježja (stanovništvo, gospodarstvo)
  • zanimljivosti i poznate osobe Ruske Federacije
 • Napišite dijaloge za igru uloga, budite kreativni i duhoviti
 • Uvježbajte i izvedite igrokaz (do 10 min.) 

 

Dodatna literatura

 

Vrednovanje rada i igre uloga

 

Izvori za izradu video materijala

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.