| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Vesna Janko 11 years ago

Zamislite putovanje Transsibirskom željeznicom!

 

 

Zadatak

 • Podijelite se u skupine, a u svakoj neka je 4 - 6 učenika.
 • Igrat ćete igru uloga. Vi ste putnici kupea vagona Transsibirske željeznice.
 • Podijelite uloge:
  • znatiželjni turisti iz Hrvatske
  • geograf Viktor Ivanovič, Rus
  • prirodoslovkinja Ana Nikolajevna, Ruskinja
  • ekonomistica Irina Pavlovna, Ruskinja
  • ...ili izmislite imena
 • Pogledajte video isječak
 • Istražite pomoću dodatne literature i videa
  • osnovne geografske informacije o Ruskoj Federaciji 
  • prošlost i sadašnjost Transsibirske željeznice 
  • kulturu i povijest Ruske Federacije
  • prirodno - geografska obilježja Ruske Federacije (reljef, klima, biljne zajednice, rijeke i jezera)
  • drušveno - gospodarska obilježja (stanovništvo, gospodarstvo)
  • zanimljivosti i poznate osobe Ruske Federacije
 • Napišite dijaloge za igru uloga, budite kreativni i duhoviti
 • Uvježbajte i izvedite igrokaz (do 10 min.) 

 

Dodatna literatura

 

Vrednovanje rada i igre uloga

 

Izvori za izradu video materijala

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.